Connect with us:

Énekesmadár

Wirehaired vizsla dogs

Puppy aanschaffen.

Het is raadzaam om u van tevoren grondig te laten informeren omtrent het karakter, de eigenschappen, de eisen en de opofferingen die het houden van een Vizsla met zich meebrengen, zowel in financieel opzicht als aan inzet en vrije tijd. Naast de algemene informatie over de rassen, is het ook mogelijk om op bijeenkomsten die worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden kennis te maken met de Vizsla en in contact te komen met eigenaren.

Mocht u hierna nog steeds interesse hebben om een Vizsla-pup aan te schaffen dan kunt u contact met ons opnemen.

De commissie van de Vizsla vereniging bemiddelt alleen die pups die geboren zijn uit combinaties die aangemeld zijn bij de vereniging en voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het fokreglement. Met dit fokreglement wil de rasvereniging voorkomen dat er op onverantwoorde wijze pups gefokt worden, zodat de pups ook in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan het ras. Behalve gezondheid en rasspecifieke eigenschappen wordt ook bekeken of een reu niet te vaak in Nederland heeft gedekt of dat een teef niet te veel nesten heeft gehad. Helaas zijn dit grote zorgen binnen de kynologie en onze rassen zijn daar niet van uitgezonderd. De Fokadviescommissie beoordeelt de aanvragen van de fokkers en geeft hierop een schriftelijk fokadvies. Bij goedgekeurde combinaties is dit uiteraard een positief advies in tegenstelling tot de nesten die niet voldoen aan het fokreglement of om andere redenen niet voor positief advies in aanmerking komen.

Als u zich op de wachtlijst wilt laten plaatsen zullen wij uw gegevens noteren. Op het moment dat we zeker weten of de teef drachtig is of wel een dekking, ofwel de geboorte van een nest, ontvangt u daarover een email en/of een telefoontje. Wij adviseren de aspirant kopers om in ieder geval zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met ons. Dit is voor beide partijen erg prettig. Over het algemeen zal de aspirant koper na het telefonisch contact uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek op een tijdstip dat gezamelijk het best uitkomt. Vaak zal na dit gesprek duidelijk worden of beide partijen akkoord gaan met de verkoop c.q. aanschaf van de pup. Tenslotte is de aanschaf van een pup een zaak tussen de fokker en de aspirant koper.

De aanschaf/verkoop van een pup is voor een heel groot deel een kwestie van vertrouwen. Als de fokker twijfels heeft bij een aspirant koper mag en kan hij weigeren de pup te verkopen. Uiteraard geldt dit ook voor de aspirant koper, deze moet goed voor zichzelf bepalen of de fokker en het nest hem/haar bevalt. Vergeet niet dat u een hond aanschaft voor ongeveer 12 jaar.

Een aantal tips:

  • - Vraag altijd of een fokker volgens de reglementen van de rasvereniging fokt. Hierbij geldt dat het lidmaatschap van de rasvereniging geen garantie geeft dat er ook daadwerkelijk met positief advies van de vereniging gefokt wordt!
  • - Als een fokker zegt wel te fokken via de rasvereniging en een nest blijkt te hebben, vraag dan altijd om het schriftelijke fokadvies dat door de Fokadviescommissie is afgegeven.
  • - Kijk in welke omgeving de pups gehuisvest worden. Pups hebben een prikkelrijke omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Vizsla's die te geïsoleerd opgroeien, hebben minder kans op te groeien tot normale sociale honden. Kijk ook hoe de eventueel andere aanwezige honden van de fokker worden gehouden.
  • - Kijk of de omgeving waarin de pup leeft schoon is en of de ontlasting van de pups stevig is. Kijk of de oren en ogen van de pups schoon zijn. Ook de neus mag geen uitvloeiing vertonen. De pups moeten vrolijk zijn en niet in een hoekje weggedoken zitten. Kijk ook naar de conditie van de moederhond.
  • - Maak voor u naar de fokker toegaat een lijstje van dingen die u wilt vragen. Domme vragen bestaan niet!
  • - Als de fokker u een koopcontract wilt laten tekenen lees dit dan eerst zorgvuldig door en kijk of u met dit contract kunt leven. Zo niet, teken dan ook niet.
  • - Realiseer u dat wanneer u naar een pup gaat kijken, de aanblik vertederend werkt en dat u stevig in de schoenen moet staan om nee te kunnen zeggen.
  • - Bezint eer u begint telt vooral als u het voornemen heeft in het buitenland een vizsla te kopen.

Bij serieuze interesse kunt u contact opnemen met ons.